Green travel

Ekologicznymi środkami transportu uznawanymi w programie Erasmus+ są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów).


Pracownicy realizujący wyjazdy w ramach Erasmus+ do krajów programu (KA131) i do krajów trzecich niestowarzyszonych z programem (KA171) mają prawo do ubiegania się o dofinansowanie podróży ekologicznymi środkami transportu na zasadach określonych odrębnie dla każdego projektu.

27 Mar 2023