Wyjazdy do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem

Nabór na wyjazdy do uczelni spoza krajów programu odbywa się obecnie w ramach dwóch różnych projektów i edycji programu Erasmus+. Proszę zwrócić uwagę, że dla każdego z projektów inne są nie tylko zasady i dokumenty, ale i lista uczelni partnerskich oraz formularze aplikacyjne.


Najważniejsze różnice:

  • projekt 2020-1-PL01-KA107-079886, do którego odnosimy się także jako do projektu KA107-2020 lub „Erasmus+ kraje partnerskie”, mobilności należy zrealizować do 2 lipca 2023 r., zniesione zostało ograniczenie jednego wyjazdu, w systemie Dream Apply należy wybrać na stronie głównej wniosek STA/STT kadra akademicka-kraje partnerskie, uczelnię przyjmującą należy wybrać z menu rozwijalnego, które znajduje się we wniosku;

  • projekt 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795, do którego odnosimy się także jako do projektu KA171-2022 lub „Erasmus+ kraje trzecie niestowarzyszone”, mobilności należy zrealizować do 6 lipca 2025 r., obowiązuje ograniczenie jednego wyjazdu, w systemie Dream Apply należy wybrać na stronie głównej wniosek STA/STT kadra akademicka-kraje trzecie niestowarzyszone, uczelnię przyjmującą i kod ISCED należy wpisać zgodnie z listą aktualnych umów, którą można sprawdzić w tabeli dostępnej w menu po prawej stronie, w przypadku wyboru uczelni, z którą nie ma podpisanej umowy, wniosek będzie odrzucany, dla wybranych krajów istnieje opcja wyboru tzw. green travel.

20 Mar 2023